DJI_0731

Boten zijn ingedeeld in verschillende ontwerpcategorieën. Hieronder een uitleg van elke categorie.

Categorie A

Dit vaartuig is ontworpen om te opereren bij windsterkten van meer dan 8 op de schaal van Beaufort en met significante golfhoogten van 4 meter en hoger( zie verwijzing 1), en is grotendeels zelfvoorzienend. Extreme omstandigheden zoals die kunnen optreden bij o.a. orkanen vallen hier niet onder. Zulke condities kunnen optreden tijdens lange reizen, bijvoorbeeld oversteken van oceanen of binnen de kustlijn wanneer er geen dekking is voor wind en golven binnen honderden zeemijlen.

Categorie B

Dit vaartuig is ontworpen om te opereren bij windsterkten van tot 8 op de schaal van Beaufort en de daarbij behorende golfhoogten (significante golfhoogten tot 4 meter zie verwijzing 1). Zulke condities kunnen optreden bij zeereizen van langere duur of in kustwateren wanneer er geen beschutting is van wind en golven binnen tientallen zeemijlen. Deze omstandigheden kunnen ook optreden tijdens reizen op binnenzeeën van voldoende afmetingen waar deze golfhoogte ook kan optreden.

Categorie C

Dit vaartuig is ontworpen om te opereren in windsterkten tot 6 Beaufort op de schaal van Beaufort de daarbij behorende golfhoogten (significante golfhoogte tot 2 meter, zie verwijzing 1. Zulke condities kunnen optreden bij open binnenwateren en in kustwateren bij gematigde weeromstandigheden.

Categorie D

Dit vaartuig is ontworpen om te opereren in windsterkten tot 4 Beaufort en de daarbij behorende golfhoogten (Nu en dan maximale golfhoogtes van 0,5 meter). Deze omstandigheden kunnen optreden in beschut binnenwater en in kustwater in bij mooi weer.

Verwijzing 1: De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de hoogste van een derde van de golven, wat ongeveer overeenkomt met de golfhoogte geschat door een ervaren observator. Sommige golven kunnen dubbel zo hoog zijn. De categorieindeling is het gevolg van theoretische stabiliteitscriteria. In de praktijk is het af te raden om met zwaar weer, en zeker met het maximale aantal personen, het water op te gaan. Pas je vaargebied aan aan het weer.

Share: